Ombygning og renovering

Der er mange ord til beskrivelse af opgaver omkring renovering og modernisering af bolig. Vedligeholdelse, istandsættelse og renovering er ord, der hver især beskriver stigende grader af reparerende arbejder i byggebranchen.

Det næste skridt op ad skalaen hedder ombygning – når der enten skal laves omfattende og dybdegående reparation og modernisering, eller når boligens formål skal forandres og tilpasses familiens nye eller ændrede behov.

Behov for professionel rådgivning ved ombygning
Det er ikke nogen nem opgave, at holde styr på et byggeprojekt der klassificeres som ombygning, når først arbejdet går i gang. Alt efter hvilken type arbejde der er tale om, så kan det blive næsten umuligt at overskue for en almindelig husejer, hvordan de forskellige underleverandører og opgaver skal organiseres og planlægges.

Dette afhjælpes på to måder; for det første, så opstiller man hele byggeprojektet som en hovedentreprise hos et byggefirma, således en hovedentreprenør står for selve byggeriet, samt organisering og afholdelse af byggemøder og underentreprenører på opgaven.

For det andet, så hyrer man en byggesagkyndig, f.eks. en arkitekt eller en bygningsingeniør, som kan stå for tegning og planlægning af projektet, samt materialebeskrivelser og lignende papirarbejde. Medmindre man som privat person har erfaring fra byggebranchen, så må det absolut anbefales, at en professionel byggesagkyndig tages med på råd.

Nogle ombygninger kan være så omfattende, at det er direkte påkrævet, at en bygningsingeniør skal ud og lave beregninger omkring bæreevne på vægge, tagkonstruktion eller lignende. Alt efter projektets omfang, så kan det endda være, at der skal udfyldes byggeansøgning til teknisk forvaltning, hvilket en rådgiver også kan hjælpe med at udarbejde.

Fastholdelse af boligens stil og udtryk
Om det er en ombygning af husets indre, eller en renovering og modernisering af husets ydre, så er det vigtigt at holde fast i det samlede æstetiske udtryk, og ikke ødelægge husets sammenhæng og harmoni rummene imellem.

Afhængig af husets type, alder og ombygningsaktivitet siden det blev bygget, så kan man som regel følge en designmæssig nogenlunde ren linje, som går igennem hele boligen. Er det et nyere og mere moderne hus, så vil det som regel være lettere at foretage ombygning, da håndværkerne nemt vil kunne matche  materialer og byggestil med moderne metoder.

Problemet med rod i husets samlede udtryk opstår, hvis huset er af ældre dato. Det går ikke med et spritnyt køkken i poleret metal, lige ved siden af en meget brun og orange stue anno 1966. Dermed ikke sagt I bør springe ud i en millioninvestering for, at få hele huset til at harmonere med et snuptag, men det vil være en god idé, at have en plan for, hvornår der er penge til ombygning af badeværelse, stue, køkken og så videre, hvis det er nødvendigt.

Ombygning og ændring af rumfordeling
Her bliver det straks mere kompliceret, især hvis vi snakker projekter som ombygning af badeværelse, eller renovering af køkken. Både fordi det er de to mest komplicerede rum i huset, men også fordi ændringer i rørlægning og afløbsinstallationer kræver tilladelse fra kommunen, og skal tegnes ind i lokalplanen så det giver et retvisende billede af husets kloakering.

Ombygning af badeværelse er generelt et kompliceret projekt, fordi der potentielt set er brug for et hav af forskellige håndværkere. Ikke bare forskellige fagtyper, men også flere forskellige autoriserede installatører, for at sikre, at hele arbejdet bliver lavet lovligt og forsvarligt.

-Oprette eller nedlægge værelser

Det er selvfølgelig lidt lettere, hvis opgaven står på oprettelse af et ekstra værelse, eller nedrivning af en væg til, at frembringe et større værelse eller stue. Én ting skal man dog være opmærksom på omkring nedrivning af vægge, og det er selvfølgelig hvis der er fare for, at væggen er en bærende del af husets konstruktion.

Det vil som regel være en nødvendighed, og i de fleste situationer også et lovkrav, at en byggesagkyndig regner på, hvordan huset vil blive påvirket af, at en væg forsvinder. En ombygning skal helst være et projekt, som kan skabe glæde mange år fremover – ikke et projekt, som gør varig skade på huset, og fører til dyre reparationer i fremtiden.

Planlægning og opstilling af budget
Jo større projektet er, jo mere planlægning skal der laves, og jo større behov er der for, at få udarbejdet et nøjagtigt budget for hele byggeriet.

I skal som kommende bygherrer finde ud af, hvor mange penge I rent faktisk vil stille til rådighed for projektet, hvor meget I egentlig forventer at skulle bruge, og hvor meget budgettet kan overskrides med. Byggeri er en svær størrelse at overskue rent økonomisk, og især når flere forskellige fagtyper bliver en del af entreprisen, kan det blive svært at bevare overblikket.

Udover det økonomiske, så er den indledende projektering og planlægning af ombygningen et vigtigt skridt, og et skridt som, hvis det tages på den rigtige måde, kan være en stor gevinst for byggeprojektet, hvilket i sidste ende kan bevirke, at den planlagte ombygning udføres til punkt og prikke, indenfor den afsatte tid.

Tages skridtet forkert, eller tages det mangelfuldt, så kan det forsinke og forværre projektet, og give en stor bunke problemer og kvaler både under og efter projektet. Miskommunikation, forkerte tegninger, mangelfulde beskrivelser er alle elementer af planlægningen, som kan vanskeliggøre ethvert byggeprojekt, uanset hvor godt håndværket så bliver udført.

-Rådgivning omkring budget til ombygningen

En arkitekt eller lignende byggesagkyndig er ikke kun med for, at inspirere og rådgive omkring det byggetekniske – han eller hun kan ligeså godt give jer et overblik over, hvad der er muligt og ikke muligt, i forhold til de ønsker og det budget I har fastsat.

Prissætning på forskellige håndværksopgaver kan være svært for almindelige husejere uden erfaring fra bygebranchen, ligesom det kan være svært at overskue, hvor mange forskellige typer arbejde og processer der skal benyttes, til de forskellige dele af byggeriet.

En arkitekt, bygningsingeniør eller anden byggesagkyndig rådgiver kan hurtigt afstemme budget med behov, og gøre klart for jer, hvad I kan få for de midler I har til rådighed, og hvad der er urealistisk eller bør nedprioriteres, og måske lægges på hylden til et senere tidspunkt i jeres liv.

Energiforbedrende ombygning
I har garanteret hørt tale om energirenovering – et ord som har været kraftigt repræsenteret i medierne de seneste 4-5 år, og det bliver kun vigtigere med tiden. Med den grønne omstilling i fuld sving, og fokus på energibesparelser som aldrig før, så er energiforbedrende ombygning blevet et af de hyppigst forekomne byggeprojekter i dagens Danmark.

Hvis I står og overvejer et mindre eller større ombygnings-projekt, så kan det være en god idé, at skænke energirenovering en tanke. Har I en rådgiver med i planlægningsfasen, så spørg ind til energirenovering, og hvorvidt det vil kunne betale sig, at få lavet energirenovering på boligen.

-Udskiftning af vinduer
Energiruder anno 2013 er en kategori af vinduesrude helt for sig. Ikke engang moderne termoruder kan måle sig med den effektivitet af isolering, som energiruderne kan bidrage med. Udover muligheden for, at reducere varmeregningen og forbedre indeklimaet, så giver udskiftning af vinduer ligeledes en god mulighed for, at få moderniseret og renoveret husets vinduespartier, og få tætnet små revner omkring rammer og karme.

-Efterisolering
Særligt hulmursisolering og isolering af loftet er lukrative projekter at skrive på byggekontrakten, som hovedentreprenøren også kan stå for. Hvis huset er bare et par årtier gammelt, så er der gode muligheder for, at isoleringslaget i væggene ikke er af optimal tykkelse, og er huset meget gammelt er der måske ligefrem ingen isolering overhovedet.

Loftsisoleringen i huset kan også være både et for tyndt lag, såvel som et gammelt og slidt lag, alt efter hvor meget brug loftet har set over årene. Der kan potentielt forsvinde en tredjedel af husets varme op gennem loftet, så besparelserne på de årlige omkostninger kan være betydelige.

Generelt kan det siges om efterisolering, at det er en relativ lille omkostning, og et nemt stykke arbejde at få udført som en del af en større ombygning. Derudover er besparelsen som regel så stor, at man i nogle tilfælde efter bare 5 år, har betalt udgiften til arbejdet tilbage, alene gennem energibesparelser.